Over New Tribes

by admin on 30/09/2009

Welkom op de website van New Tribes.

New Tribes is het concept waarbinnen ik, Erik Boele – de Zeeuw, werk wil maken van mijn visie op Welzijn Nieuwe stijl.

Was het in vroeger tijd vanzelfsprekend, dat men vanuit de eigen stam, zorg droeg voor een veilige woonomgeving waarin zorg voor elkaar centraal stond. Door maatschappelijke ontwikkelingen hebben de waarden en normen uit die tijd via andere concepten hun weg gevonden. We leven tegenwoordig in wijken en buurten en er is een toenemende behoefte die veiligheid van toen, de zorg voor elkaar weer terug te krijgen dicht bij huis. New Tribes werkt daarom mee aan een nieuw concept van welzijn dicht bij huis. Niet verstikkend, maar wel gebruik makend van de ontwikkelingen van deze tijd. Welzijn is mensenwerk en drijft op het menselijk contact. Social Media kunnen daarbij dienstbaar zijn. Nieuw Tribes maakt gebruik van die verbinding. Een menselijke benadering in een nieuw tijdperk.

Deze website  is in ontwikkeling, net als New Tribes zelf. Wilt u nu al meer weten over één van mijn belangrijkste werkterreinen, dan is dat zorgruil. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op www.zorgruil.ning.com. Zorgruil is nog een redelijk nieuw fenomeen in Nederland, maar als wilt meewerken aan de groei van dit idee, klik dan op de link en meldt u aan.

IKMeer weten over wie ik ben:

Je kun mij vinden op LinkedIn en Twitter

Leave a Comment

Next post: