Brouwersplein op de schop – Over samenwerking tussen overheid en wijkbewoners (deel 1)

by admin on 19/05/2010

Speeltuin BrouwerspleinVele overheden zijn op zoek naar mogelijkheden om burgers meer te betrekken bij hun wijk of buurt en op dat vlak liggen er nog vele mogelijkheden die op dit moment onbenut blijven. Neem nu bijvoorbeeld het Brouwersplein in onze mooie Leidsebuurt. Dit plein gaat volledig op de schop. De speeltuin, het speeltuingebouw, de voetbalbak en de herinrichting van het gehele plein zijn onderdeel van de nieuwe planvorming, die nu door verschillende werkgroepen los van elkaar ter hand genomen worden.

Binnen één van die werkgroepen – de herinrichting van het speeltuingebouw – wordt nagedacht over het idee om dit gebouw nog meer een gebouw van de wijk te laten worden, door er meer activiteiten te laten plaats vinden. Hiervoor moet het gebouw enigszins aangepast worden zodat het er gezelliger wordt om elkaar te ontmoeten, dat er maaltijden bereid kunnen gaan worden en dat er van hieruit iets gedaan kan worden aan activiteiten voor ouderen en andere doelgroepen in de wijk.

Eén van die aanpassingen, is dat een kleine bovenruimte uitgebreid gaat worden, zodat we er meer mee kunnen gaan doen. Het Oranjefonds heeft zich voor een deel van de kosten garant gesteld en de gemeente denkt positief mee en is bereid te investeren in de uitbreiding van de bovenruimte.

De gemeente helpt mee

De gebruikelijke manier om dit te realiseren, is dat er een ambtenaar langskomt samen met een aannemer en dat zij onderling afspreken hoe dit gerealiseerd kan worden. Nu zijn er in de Leidsebuurt meerdere aannemers gevestigd die een binding hebben met de buurt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat we deze aannemers bij de planvorming moeten betrekken. Vanuit hun betrokkenheid bij de buurt zouden een aantal zaken met gesloten beurs kunnen gebeuren en blijft er mogelijk geld over om te investeren in speeltoestellen voor de speeltuin, want daar is nog een aanzienlijk tekort. Dit is één van de voorbeelden waarin bewonersparticipatie meer inhoud kan krijgen en de betrokkenheid bij projecten in de eigen leefomgeving vergroot kan worden.

Bouwen aan vertrouwen

Het wordt steeds meer noodzaak om als burgers en overheden de handen ineen te slaan en elkaar te ondersteunen bij het realiseren van projecten in de openbare ruimte en het publieke sociale domein. Daarbij is het van belang, dat we het vertrouwen in elkaar terugvinden en zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. Burgemeester Schneiders heeft daarvoor al een voorzet gedaan met zijn nota over de wijkraden, die hieronder te lezen is.

Als aanvulling op die nota verwijs ik graag naar een prachtig voorbeeld uit Engeland, die mij tijdens het schrijven van dit artikel via Twitter werd aangeboden – met dank aan @Marleentwits en @Roegenroem

Een open dialoog

Ben benieuwd wat de nota van de burgemeester gaat opleveren en of het idee van de Trusts uit Engeland ook hier in Nederland als voorbeeld kan dienen. Ik daag de Haarlemse politiek uit hierover een open dialoog aan te gaan met haar bewoners en deze discussie niet te beperken tot alleen de wijkraden.

Previous post:

Next post: