Help – een kennisinstituut – wat mag ik in deze tijd van ze verwachten?

by admin on 16/03/2010

Wmo_Trendrapport_2010Leuk artikel in het vakblad Zorg + Welzijn “Beroep Wmo op vrijwilligers niet realistisch”. Een uitstekende analyse waar ik me in kan vinden. Onderzoekers baseren zich in het artikel o.a. op het WMO Trendrapport 2010 – Het spel op het maatschappelijk middenveld. Uitgenodigd door het artikel wil ik dat Trendrapport graag lezen. Doorklikken dus naar de website van Movisie, het kennisinstituut voor de Maatschappelijke sector – een grotendeels door het ministerie van VWS gefinancierde organisatie.

Dit is wat zij over zichzelf schrijven:

MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis.

Nu verwacht je in de huidige digitale samenleving dat je zo’n rapport waaraan 400 organisaties en 60 professionals vrijblijvend hebben bijgedragen in digitale vorm kunt downloaden. Maar nee, je kunt het rapport tegen betaling van 15,- bestellen. Eerst inloggen (gelukkig heb ik mij ooit al eens aangemeld) en dan komen er ook nog eens 2,50 afhandelingskosten bij. Ik was al bijna afgehaakt, maar besloot dit demotiverende avontuur als aanleiding te nemen voor een discussie over de rol van een kennisinstituut zoals Movisie anno 2010.

Hoe werkt dat nu met kennis en met name in een branche waarin geïnvesteerd wordt in welzijn, zorg en sociale veiligheid en de financiering vooral uit collectieve middelen plaatsvindt. Dagelijks zijn hardwerkende professionals bezig hun inzet te plegen in wijken, buurten, vrijwilligersorganisaties, bij mensen thuis in een hulpverleningssituatie of anderszins. Allemaal betrokken medewerkers, die met hun hart klaar staan voor anderen. Het ministerie wil die professionals weer centraal stellen en werkt aan vernieuwing onder de noemer “ Welzijn Nieuwe Stijl “. Een hernieuwde erkenning, maar hoe betrek je die drukke professionals, die in beslag genomen worden door hun dagelijkse werkzaamheden, bij dat proces?!

De oplossing

Door ze op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier te verleiden deel te nemen aan de ontwikkeling van hun eigen werkveld. Ze een platform bieden waar alle participanten kunnen deelnemen. Een platform, waar in gezamenlijkheid kennis uitgewisseld wordt en men over de ontwikkelingen met elkaar kan discussiëren. In het huidige digitale tijdperk gebeurt dat op veel gebieden, maar hier nog niet. De ontwikkeling naar “Welzijn Nieuwe Stijl” is een gezamenlijk proces en zou ook een open proces moeten zijn. Daarin horen geen drempels te zitten in de toegang tot kennis en zeker niet als die kennis met maatschappelijke middelen beschikbaar is gekomen.

Ik ben overtuigd van de goede bedoelingen en kwaliteiten van alle medewerkers van Movisie. Kennis is echter niet iets van een kennis instituut alleen – er bevindt zich altijd meer kennis buiten de organisatie dan daarbinnen! Laten we die kennis daarom delen en een open en transparant proces inrichten zonder drempels. Papieren informatie prima, voor die variant geld vragen prima (belast immers ook het milieu), maar maak dit soort informatie ook altijd digitaal toegankelijk, dat mag ik in deze huidige digitale samenleving toch wel verwachten?

P.S. Een weblog zou de website van Movisie niet misstaan – kennis is niet statisch maar de uitkomst van een menselijk proces, maak daarom de mensen achter die kennis zichtbaar.

{ 3 comments… read them below or add one }

Martien van Steenbergen maart 16, 2010 om 11:22

De spijker op zijn kop! Het kan toch niet zo zijn dat kennis die met geld van de burger is vergaard, gebundeld en gepubliceerd nóg een keer betaald moet worden!

Laat Movisie dat geld besteden aan een scherp gefocust redactioneel team dat een weblog en een wiki laat bruisen. Tweet!

Mooi stuk, Erik. Ik was al lang afgehaakt.

Anneke Krakers maart 18, 2010 om 00:12

Dag Erik,
Laat ik nu net vandaag in een spontane bui MOVISIE hebben gebeld om te vragen of ze even 10 exemplaren van het rapport morgenvroeg kunnen klaarleggen voor mijn cursisten van de WMO leergang. Oeps … Volledig in de veronderstelling dat het gratis zou zijn. Dat gaat dus niet lukken begrijp ik nu.
Ben het wel met je eens dat geld vragen voor de papieren variant geen probleem is maar dat ook een gratis versie te downloaden moet zijn. Overigens meen ik andere info van MOVISIE wel eens gratis te hebben gedownload. Weet je, het komt vast goed!

MOVISIE april 12, 2010 om 11:48

Dag erik,

Hierbij ook een reactie vanuit MOVISIE. Het overgrote deel van alle publicaties die MOVISIE heeft gemaakt zijn al te downloaden. Wanneer er gegronde redenen zijn om dit niet te doen, kun je de publicatie tegen kostprijs bestellen. De gegronde redenen zijn bijvoorbeeld omdat het samen met een partner is gemaakt of omdat de publicatie een bijzondere vorm heeft, die digitaal niet handig te bekijken is. Deze redenen gelden echter niet voor het trendrapport, vandaar dat dit rapport sinds kort ook te downloaden is via http://www.movisie.nl/publicaties.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: