Gouden Appeltaart met Sociale Overwaarde – over waardevolle mensen

by admin on 11/10/2010

 • Eén, ik hou van appeltaart
 • Twee, ik vind het belangrijk dat IEDER individu ten alle tijde een kans verdient om naar vermogen in onze SAMENleving mee te doen.

Waarom deze twee onsamenhangende elementen in één verhaal. Dat zal ik uitleggen.

Nederland is aan het bezuinigen – landelijk, provincaal en lokaal. En wat er nu gebeurt is nog maar het begin. Dat heeft voor ons allemaal gevolgen. Voor sommigen heel vervelende!  Er zijn groepen in onze samenleving die hierdoor in hun ontwikkeling nu al beperkt (gaan) worden. De AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – is zo’n regeling waar nu al klappen vallen. Binnen deze wet worden voorzieningen geregeld voor mensen die door omstandigheden niet “volledig” (wat is de norm?) kunnen meedraaien in onze samenleving. Een lastig onderscheid, want het zijn mensen zoals jij en ik. Ze zitten allen vanaf hun geboorte of door (een) gebeurtenis(sen) vaak net even anders in hun lichaam. Hierdoor zijn ze vaak niet in staat op eenzelfde manier, als de meeste van ons, in onze samenleving te participeren. Ik ben daarom heel blij dat er organisaties en bevlogen mensen zijn, die het als hun taak zien om deze mensen te ondersteunen. Zij helpen bij het nemen van de vele drempels die onze samenleving opwerpt.

Naast dat ik vind dat we met z’n allen een verantwoordelijkheid hebben voor elkaar voel ik me extra betrokken bij dit onderwerp. Mijn broer behoort namelijk tot deze groep. En ik vind dat de balans tussen de have and have not’s de laatste jaren in de verkeerde richting aan het verschuiven is. Door bezuinigingen op allerlei vlakken, maar ook door het verhogen van de eisen, wordt de drempel om überhaupt te kunnen participeren in onze samenleving steeds hoger. Dat bleek ook uit het artikel over het Appeltaart Imperium dat ik zo’n  2 weken geleden in het Haarlems Dagblad mocht lezen.

Het Appeltaart Imperium

Roads is een organisatie die via een groot aantal projecten mensen met een psychiatrische achtergrond begeleidt.  Afhankelijk van de persoonlijke capaciteiten, worden activiteiten aangeboden, die de deelnemers helpen zo volledig mogelijk te participeren in onze samenleving. Omdat deze deelnemers aan de projecten vaak onvoldoende inzetbaar zijn in, wat wij gangbare banen noemen, zijn er passende arbeidsplaatsen gerealiseerd. Vaak in een omgeving, die de deelnemers de ruimte geeft zichzelf te ontwikkelen. In onze maatschappelijke beleidsmatige structuur is er voor gekozen die plekken niet als volwaardige arbeidsplaatsen aan te merken, terwijl er vaak productie van gangbare goederen plaats vindt.

Toch heeft deze groep ook behoefte aan een soortgelijke vorm van waardering, als bij betaalde “arbeid”. Roads heeft daar vorm aan gegeven door de werkzaamheden te WAARDEREN met een vrijwilligersvergoeding van € 1,- per uur voor geleverde arbeid.  Deelnemers leven doorgaans van een uitkering en konden tot op heden van deze werkomgeving gebruik maken omdat de projecten een voorziening zijn in het kader van de AWBZ.  Vanuit die middelen heeft Roads het Appeltaart Imperium kunnen organiseren. Deelnemers kunnen daar kosteloos deelnemen aan het vervaardigen van appeltaarten die in Haarlem worden verkocht aan particuleren en Horeca. Hele lekkere taarten overigens.

Voor veel deelnemers is deze werkplek van grote betekenis. Zij zien het als een vorm van arbeid waar een beloning tegenover staat en het geeft hen het gevoel een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving en het ontwikkelingsproces waar ze inzitten. Heel belangrijk dus voor de eigenwaarde van deze mensen. En daar komt nu verandering in.

Bezuinigingen

Door bezuinigingen in de AWBZ zijn er onvoldoende middelen voorhanden om dit soort arbeidsprojecten in de huidige vorm voort te zetten. De AWBZ stopt met de vergoedingen voor deze activiteiten wat betekent dat de deelnemers moeten gaan betalen voor hun deelname aan deze arbeidsmatige handelingen. Te vergelijken dus met de denkbeeldige situatie, dat wij onze werkgevers moeten gaan betalen voor de arbeid die wij in het bedrijf mogen verrichten. Je kunt je voorstellen wat dat met de eigenwaarde van de deelnemers doet, laat staan of dit soort projecten kan blijven voortbestaan. Deelnemers moeten namelijk tot € 175,- per maand gaan bijdragen om te mogen deelnemen aan het productieproces van appeltaarten.

Dit heeft tot gevolg, dat deelnemers, die vaak al van een minimum inkomen moeten rondkomen gaan afhaken en zich thuis weer gaan opsluiten “achter de Geraniums” zoals we dat zo mooi noemen. Roads merkt nu al, dat mensen bij sollicitaties naar werkplekken afhaken om in te stappen. Geld meenemen om te mogen gaan deelnemen aan het arbeidsproces!? Dat is voor velen een hernieuwde bevestiging van hun achtergestelde positie in onze samenleving. Dus geen eerste stappen voor deze mensen bij hun re-integratie proces. In mijn beleving bewijzen we de samenleving hier geen dienst mee. Je zet de groep weer op een achterstand en dit zal op de langere termijn meer geld gaan kosten dan het nu zal opleveren. En dan hebben we het nog niet eens over de administratieve lasten die het voor de organisaties met zich mee gaat brengen. Geen verhoging van de budgetten, wel meer administratie, dus minder aandacht voor de deelnemers.

Je begrijpt al, een ontwikkeling waar ik niet blij mee ben, maar ik denk dat we het tij op dit moment niet kunnen keren. Daarom wil ik in aktie komen.

Ik wil daar wat aan gaan doen

Ik wil daarom de drempels die nu zijn opgeworpen weg gaan nemen en niet blijven wachten tot de beleidsmakers tot inkeer komen. Deze projecten verdienen steun.  Ik wil daarom om te beginnen Het Appeltaart Imperium gaan verbinden met die partijen die het initiatief een warm hart toedragen. Door de inzet van maatschappelijke overwaarde kunnen we er voor zorgen dat wij als samenleving ons bewust worden van onze verantwoordelijkheid naar deze doelgroepen toe. Ik ga handelingsperspectief bieden voor al die mensen die zich in deze verantwoordelijkheid kunnen vinden en een bijdrage willen leveren aan het herstellen van de verbinding met deze mensen. Zij maken deel uit van ONZE SAMENLEVING, net als jij en ik.

De inzet van Sociale Overwaarde – DOE MEE!

Ik roep daarom alle lezers van dit artikel op om te kijken hoe hij of zij kunnen bijdragen aan het voortbestaan van dit soort voorzieningen. Dat kan door het gebruiken van je eigen creativiteit, netwerk, support of organiserend vermogen. Alle beetjes helpen en door samen te werken en energie te mobiliseren is er heel veel mogelijk. Mensen en organisaties helpen graag als het gaat om MAATSCHAPPELIJKE activiteiten. Dat heb ik zelf vorige week donderdag 7 oktober 2010 mogen ervaren op de Beursvloer – lees hier mijn verslag. Durf te vragen en mensen zullen je verbazen.

Mijn idee

Om Het appeltaart Imperium  bij het voortbestaan te helpen kunnen we een aantal Win/Win situaties creëren.

 • We gaan zorgen dat het Appeltaart Imperium kan blijven doen wat ze doen en dat de activiteiten en producten toegankelijk blijven voor iedereen.
 • We gaan meer bekendheid genereren voor dit soort activiteiten.
 • We gaan deze activiteiten positieve aandacht geven, zodat er meer waardering voor de deelnemers ontstaat.
 • We gaan dit project gebruiken om een start te maken met een Maatschappelijk fonds voor burgers, door burgers – een soort van databank van Sociale Overwaarde.

Hoe gaan we dat doen?

TaartdozenDoor de GOUDEN APPELTAART in het leven te roepen. Dit is geen gewone appeltaart. Dit is een exclusieve appeltaart gebakken door een geweldige groep mensen:

 • Is verpakt in een gouden of mooi vormgegeven gebaksdoos
 • Heeft een certificaat van dankbaarheid
 • Geeft recht op een vermelding op de website als organisatie of persoon van de Dag
 • Geeft recht tot het aanbieden van een 2e appeltaart aan een vrijwilligersorganisatie om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten
 • Bevat een aantal extra’s – bijvoorbeeld 2 toegangskaarten voor een Haarlems Museum of twee gratis koppen koffie bij een restaurant of op een Terras
 • Kost € 100,- of € 150,-
 • En heeft alle mogelijke extra’s die mensen bedenken om dit project te ondersteunen

Door 200 tot 400 Gouden Appeltaarten per jaar weg te zetten bij bedrijven en particulieren krijgt Roads de mogelijkheid om de deelnemers te blijven begeleiden en weg te blijven van onzinnige administratieve processen. De deelnemers hoeven dan geen eigen bijdrage te betalen en kunnen een waardevolle plek in onze samenleving blijven innemen.

Wat is hier voor nodig?

Een aantal mensen die op basis van Sociale Overwaarde mij willen helpen om dit idee verder door te ontwikkelen zoals:

 • Een websitebouwer, die helpt om een leuke site te bouwen waar de taarten besteld kunnen worden en iedere dag een bedrijf en een groep vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.
 • Iemand die een exclusieve taartdoos wil ontwerpen.
 • Een bedrijf dat de taartdozen wil produceren.
 • Een creatieve geest, die een certificaat van dankbaarheid wil schrijven voor het bedrijf en de vrijwilligersorganisatie.
 • Een creatieve geest, die het certificaat van dankbaarheid wil helpen vormgeven.
 • Een bedrijf dat de certificaten wil drukken.
 • Bedrijven en personen die een Gouden Appeltaart nu al willen bestellen.
 • Mensen die in hun netwerk willen bemiddelen om Gouden Appeltaarten te verkopen.
 • Mensen die ideeën hebben voor een extra gadget om aan de Gouden Appeltaart toe te voegen.
 • Mensen die mee willen helpen het Maatschappelijk fonds te realiseren.
 • Supporters van het idee.

Het Maatschappelijk Fonds

Het concept van “De GOUDEN verpakking” is op vele producten toepasbaar en dus naar vele projecten en door het gehele land te kopiëren. Denk maar aan textiel, houtbewerking, keramiek of andere catering -en activiteitenprojecten. Het zou als project dus zomaar kunnen zijn dat we meer Sociale Overwaarde en geld aanboren dan er per project nodig is. Daarom richten we een Maatschappelijk Fonds op, dat dit extra Surplus van Sociale Overwaarde gaat inzetten voor het realiseren van soortgelijke projecten. Dit fonds wordt beheerd door de community, die zelf bepaalt aan welke projecten ze de Sociale Overwaarde en overige middelen beschikbaar stellen. Voor de Samenleving, maar ook door de Samenleving.

WIE DOET ER MEE?

Samen DoenDe Gouden Appeltaart is dus nog een idee, maar wel voor een serieus probleem! Ik ben dus benieuwd naar jullie reacties. Wat vinden jullie van dit idee? Moet ik het doorzetten? En wie willen mij daar dan bij helpen? Wat wil je bijdragen en hoe? Wie zou zo’n Appeltaart willen afnemen of wie weet een afnemer. Stuur deze blog door naar anderen, zodat er zoveel mogelijk reacties komen over de haalbaarheid van dit idee.

{ 2 comments… read them below or add one }

Daphne van Knippenberg oktober 12, 2010 om 10:03

Wat een fantastisch idee! Het plan om mensen voor hun werk te laten betalen is natuurlijk volstrekt absurd, laat die regering zelf eens voor hun uren om onzalige plannen te bedenken gaan betalen… Kan de haalbaarheid niet helemaal inschatten, maar ga in ieder geval de verkoop van de taart onder de aandacht proberen te brengen in onze eigen regio’s en bij andere organisaties die er misschien iets in zien. Als ik verder iets kan doen, hoor ik het graag, maar de taken die genoemd zijn behoren niet heel erg tot mijn (bij mezelf bekende) talenten.

Richard Reekers november 23, 2010 om 11:07

Hee Eriko!

Leuk man, lekker appeltaartje. Wat ideetjes uit de snelle mouw:

1. Sowieso: iedere verjaardag en elk jubileum binnen de poort van het ministerie van Sociale Zaken, Werkgelegenheid & GA (Gouden Appeltaarten) wordt gevierd met… idd.
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/contact-met-szw

2. Weet je natuurlijk zelf als de beste: appeltjes kunnen ook biologisch/duurzaam. Geeft meteen een wetenschappelijk tintje d’ran. Vanaf hier:
http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1326881/

3. Of je maakt de keuze meteen voor volume te gaan en je team’t-up met:
http://www.tuinbouw.nl/artikel/groenten-fruitsector-0

4. Voor de vervolgcommunicatie van het concept (ook mbt jouw wensenlijstje) kan je samenwerking zoeken met: http://www.greenwish.nl/
Neem c’tact op met Ineke van Zanten, noem mijn naam en zoek getweeën naar bredere/diepere multidimensionale conceptverbindingen met bestaande initiatieven die zij in de etalage hebben staan.

5. “Appeltjes van Oranje” – nu nog zijn dat overwegend sinaasappels, maar ehm… de Familie kan ook best wat doen. Schrijf de Hooggetrouwde Jonkvrouwen Laurentien en Máxima beiden een papieren brief, via:
http://www.koninklijkhuis.nl/Algemene_navigatie/Contact.html
Denk aan protocol en zo. Als je je in deze appel(wangetje)s wil vastbijten, is likken de weg *kuch*

6. Dit concept kan je tzt miss ook uitrollen naar andere aandachtsectoren. Reactivatie van pestjochies bijvoorbeeld:
http://duravermeer-leerwerkplaatsen.nl/instanties/
Contactpersoon: Farouc Bonafacia. Hij heeft ook weer goede banden met R’damse onderwijsinstellingen voor (aankomende) (leerling/meester)koks en – niet te vergeten – grootkeukens die buiten schooluren niet worden gebruikt. Ook daar weet je alles van 😉

7. Talking about good ol’ Bonafacia; via hem én weer via bovenstaand wetenschappelijk o’zoeksteam zou je kunnen kijken of je taarten met wellicht ander fruit op de Nederlandse Caribische eilanden (vh. Ned. Antillen) zou kunnen produceren. (Toegeven, wordt een lange weg, maar goed.. Wellicht kunnen hij en jij iets anders bedenken.)
http://www.bonconsult.com/

8. Tot slot: “stadslandbouw” wordt helemaal hot. Niet zozeer morgen, maar zeker overmorgen. Wellicht te combineren met 2.
http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/dossiers/Stadslandbouw.htm

9. Oh ja, nog een aardige voor je marketingcommunicatie:
http://www.guus.net/

Tot zover, keep us in touch. Dan doe ik het ook, succes!

Richard Reekers

NB – Ik heb er moeite mee, maar probeer staccato, in max 5 regels (pats-pats-pats) het verhaal neer te zetten. En wie meer wil weten klikt maar de link “meer info” oid.

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: