Een leven lang leren – Maak je niet dik!

by admin on 26/03/2010

10 miljoen voor overheidscampagne over gezonde leefstijl

Gezonde slagkracht

25 maart 2010 was ik deelnemer bij het kennisatelier “Gezonde Slagkracht” georganiseerd door het Nicis intituut. Een co-productie samen met  ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).  Ook het projectbureau JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) was aanwezig. Ik mocht een aantal presentaties bijwonen en heb 2 workshops bezocht. Eén workshop over Social marketing gepresenteerd door het communicatie adviesbureau Schuttelaar en Partners gespecialiseerd in gezondheid en duurzaamheid. Daarna een workshop Publiek-private samenwerking door het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen). Mijn verwachtingen waren hoog gespannen.

Eerst iets over de plek van de aanwezige organisaties in onze samenleving:

 • Nicis Institute – De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Nicis Institute aangewezen als Maatschappelijk Topinstituut voor de steden. Nicis Institute is opgebouwd uit vier delen:
  • Nicis Onderzoek – fundamenteel en toegepast onderzoek
  • Nicis Kenniscentrum – accountmanagement en disseminatie
  • Nicis Academy – opleiding en advies
  • Nicis Trends & Monitoring – beleidsevaluatie, analyse en trends
 • ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.
 • JOGG is een programma dat gemeenten ondersteunt bij een effectieve en duurzame aanpak gericht op een gezond gewicht voor jongeren. JOGG is de Nederlandse vertaling van het succesvolle Franse EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants).
 • Schuttelaar en Partners – al 15 jaar een toonaangevend adviesbureau op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. De eigenaar heeft mede aan de wieg gestaan van het Max Havelaar keurmerk.
 • NISB is het Nederlands kennis- en innovatie instituut dat aanzet tot sport en bewegen om participatie, leefbaarheid en gezondheid te bevorderen.

Een behoorlijke verzameling aan maatschappelijke kennis. En een goede verzameling professionals om vorm te gaan geven aan een nieuwe campagne rondom overgewicht bij kinderen. Dit als onderdeel van een 5 jaar durende interventie met een investering van 10 miljoen Euro. In de presentaties kwam bij de verschillende inleiders aan de orde dat de sociale omgeving voor interventies van essentieel belang is. Ik moest mijn persoonlijk enthousiasme onderdrukken om verder te luisteren – ik wilde niet missen hoe men met de huidige nieuwe mogelijkheden die belangrijke sociale netwerken bij de benodigde interventies wilde gaan betrekken. Ik ging op het puntje van mijn stoel zitten om op mij in te laten werken hoe deze professionals bedacht hadden social media in te  gaan zetten voor het realiseren van hun doelstellingen.

Een koude douche werd het. Nergens geen woord over digitaal kennis delen,  het woord wiki heb ik in de inleidende plenaire presentaties niet gehoord, laat staan social media. Mijn hoop was daarom gevestigd op de workshops, die gingen immers over Social Marketing (what’s in a name) en Publiek-private samenwerking. Ik hoopte daar geconfronteerd te worden met nieuwe methodieken aangepast aan de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. HELAAS!

De marketing workshop ging over de gangbare 5 P’s en de standaard uitwerking daarvan. In de workshop over samenwerking werd nog wel het belang van het wijk- of sociale netwerk aan de orde gesteld, maar daar bleef het bij. Belangstellenden hadden veel vragen over hoe zij nu de broodnodige processen op gang konden brengen en met elkaar konden verbinden. Een uitgelezen situatie om ook met social media aan de gang te gaan, maar geen woord daarover.

Als zelfstandig kenwikinomicsniswerker en ervaringsdeskundige met social media was ik teleurgesteld.  Was de kracht van Open Innovatie (Wikinomics) het succes van LinkedIn, Wikipedia en Hyves aan deze professionals voorbijgegaan?

Wanneer in het machtigste land ter wereld de nieuwe president op een ongekende manier met behulp van social media het presidentschap naar zich toe haalt, moeten professionals toch gaan nadenken over wat dat kan betekenen voor maatschappelijke interventies.

Van individuele medewerkers kan ik mij nog voorstellen dat zij met hun kennis nog onvoldoende thuis zijn in de zich snel ontwikkelende mogelijkheden. Maar dat kan bij deze kennisHUB’s toch niet gelden voor de hele organisatie?  Al helemaal niet  in een samenleving waar “Een leven lang leren” het credo is! Ik heb dus even een quickscan gedaan op de websites van de betrokken organisaties  in de hoop dat ik mijn eerste indruk kon bijstellen. Maar ook daar geen wiki, geen blogposts of twitter accounts op alleen het Nicis na. Gelukkig het Nicis twittert  – snel doorgeklikt om me aan te melden en zie hier de resultaten.

Nicis op twitter

Natuurlijk zijn alle organisaties actief op LinkedIn, maar dan hebben we het wel gehad. De informatie die ik aantrof op alle websites was inspirerend en van goede kwaliteit, maar met de huidige mogelijkheden en het grote aantal professionals werkzaam in deze sectoren, mogen we meer verwachten.  Als inspiratie voor een aansprekende aanpak op het gebied van beleidsontwikkeling verwijs ik graag naar het tot stand komen van het adviesdocument van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg – Gezondheid 2.0. Zij hebben voor de ontwikkeling van dit advies social media op een optimale manier ingezet en bij het uitbrengen van het advies gekozen voor een digitale presentatie.

Tegen relatief lage communicatiekosten is een veelheid aan communicatie mogelijkheden beschikbaar. Met het inrichten van een aantrekkelijke infrastructuur is er een wereld aan kennis te winnen. Mensen dragen graag bij – vooral aan onderwerpen, die ook henzelf aangaan. En is het niet zo, dat de beste innovaties op een bepaald gebied niet zelden ontwikkeld worden door mensen van buiten het vakgebied.

Tot Slot

Ik ben overtuigd van de goede intentie van kenniswerkers in kennisinstituten en hun professionaliteit. Ik denk ook dat er nog steeds goede interventies en campagnes ontwikkeld zullen worden, maar het kan nog vele malen efficiënter en effectiever. Over de manier waarop ze tegenwoordig hun kennis delen en ontwikkelen ben ik van mening dat ze nog wat meer om zich heen mogen kijken naar wat er in de wereld gaande is. “Een Leven lang Leren” geldt ook voor deze organisaties.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: